Samen omgaan met kanker

Iedereen heeft behoefte aan een luisterend oor

03-01-2021      Het nieuwe SKB patiëntmagazine is uit!

Met daarin aandacht voor Oriolus en de mammacarepolikliniek. Het magazine is gratis op te halen in het SKB en online te lezen via de volgende link: Het nieuwe patiëntmagazine is uit! | SKB Winterswijk 

  

27-12-2020      Verbouwing in volle gang!

Momenteel is het vakantie, maar vanaf 4 januari gaat de aannemer met het laatste gedeelte van de verbouwing verder. Mooie veranderingen zijn al zichtbaar. Hierbij een inkijkje van de locatie zoals deze er nu uitziet. 

10-11-2020        Nationale kanker en werk dag

De Nationale Kanker en Werk Dag is een initiatief van Groep Werk & Kanker en de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. Deze organisaties hebben hun krachten en kennis gebundeld in de nieuwe Stichting De Nationale Kanker en Werk Dag. Vanuit de dagelijkse praktijk wordt het thema Kanker en Werk belicht, met wetenschappelijke kennis in ogenschouw genomen. Voor meer informatie https://www.nationalekankerenwerkdag.nl/

10-11-2020        Dag van de mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Op deze speciale dag worden mensen verrast wie zorgen voor een ander. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend. Voor meer informatie https://www.dagvandemantelzorg.nl/

09-11-2020        Huis in Actie – KWF 

Deze week is de campagne gestart op de radio, in de krant en op social media om aandacht voor de IPSO inloophuizen te vragen.

IPSO inloophuizen richten zich op kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker. Het inloophuis is een onmisbare plek. Daar waar het ziekenhuis zich richt op het fysieke herstel, zorgt het inloophuis voor de emotionele nazorg. Het is een plek om thuis te komen, een verhaal te delen en een luisterend oor te vinden. Helaas hebben inloophuizen het op dit moment financieel zwaar. Corona trok een streep door veel evenementen, waardoor actievoerders niet in actie konden komen om geld op te halen. Dat het inloophuis moet blijven bestaan, staat als een paal boven water. En daar hebben we jouw hulp bij nodig! 

Klik op het logo om uw donatie te doen

01-11-2020        November; prostaatkanker maand 

Ook wel Movember genoemd ofwel de maand van de snor tegen prostaatkanker. Voor meer informatie over de ziekte, lotgenotencontact en voorlichtingsbijeenkomsten kijk hier https://prostaatkankerstichting.nl/

12-10-2020        Oriolus: samen omgaan met kanker

De coördinatoren zijn geïnterviewd door Verona Westera van het Achterhoek Nieuws over de komst en het belang van Oriolus, dit is hier te lezen Achterhoek Nieuws

19-08-2020 Special Nederland Staat op tegen kanker

In deze special is stil gestaan bij het prachtige item over de IPSO inloophuizen. Fantastisch dat er op zo’n groot podium aandacht is voor het belangrijke werk dat de huizen met elkaar vervullen. 

Niet de tumor, maar de mens staat centraal’

De mooie reacties op de uitzending stromen binnen bij IPSO. Van verschillende inloophuizen horen zij dat ze sinds de live show nieuwe gasten mogen verwelkomen. Ontzettend gaaf! IPSO is blij dat er naast het belang van onderzoek nu ook aandacht was voor leven met en na kanker. 
IPSO directeur Sonja Robben ging dieper in op het belangrijke werk van de IPSO inloophuizen en verwoordde dit mooi: ‘In het inloophuis gaat het niet over de tumor, maar over de mens zelf.’ Ook kwamen er verschillende gasten aan het woord. Zij vertelden dat niet alleen de patiënt zelf, maar juist ook partners en kinderen van harte welkom zijn bij het inloophuis. Ook zij vinden er ondersteuning om hun kracht te hervinden.